Scrapbooking – podstawy kompozycji

Mamy już podstawowe narzędzia i wiemy co nieco o stylach – od czego zacząć?
Ja zazwyczaj zaczynam od doboru dodatków i papierów, ale nie mniej ważna jest kompozycja.

Tak samo jak przy fotografowaniu podstawowy podział rządzący zasadami kompozycji to trójpodział.
Podziel bazę na trzy równe części w pionie i poziomie – otrzymasz 9 pól.
Postaraj się umieścić najważniejsze elementy pracy w punktach przecięcia linii (tzw. mocne punkty).
Zazwyczaj należy wybierać 1-2 punkty lub 1-2 linie dla głównego elementu pracy.

Przykładowa siatka z zaznaczonymi na czerwono punktami:

trójpodział

Kilka moich prac:

Główny element kompozycji umieszczony na linii po lewej, czyli w 2 punktach;

lift#11 007 (8)

Tutaj z kolei wybrałam stronę przeciwną;

007 (3) 022 

Natomiast przy tych pracach wybrałam dwa przeciwległe dla siebie punkty;

002 (3) 009(1)a

010 (2) lift#4

W tych pracach wybrałam po jednym mocnym punkcie;

006a 013

Kolejny przykład to wykorzystanie górnej lub dolnej linii (2 mocne punkty);

011 (5) 008

003 liftdodatkowy#10v2

Drugą kompozycją, jednak chyba rzadziej stosowaną jest kompozycja centralna (mocny punkt w samym środku).
Jest ona również wykorzystywana w fotografii i jest poprawna. Sprawdza się jednak dobrze tylko w przypadku symetrycznych obrazów.
Przykładowa siatka kompozycji centralnej:

centralna

Kilka moich prac:

011 (6) 067

001 (7) lift#16 

Bardzo ważna uwaga odnośnie doboru zdjęć i układu ich na pracy, szczególnie jeśli umieszczamy zdjęcie bliżej krawędzi – pamiętajmy aby postać ze zdjęcia nie patrzyła na krawędź naszej pracy tylko aby miała przed sobą więcej przestrzeni, czyli żeby raczej była plecami do krawędzi – widać to na kilku powyższych pracach.